Home / Hình Ảnh / Thiếu Nhi : Bốn Hoạt Cảnh Mùa Vọng 2011

Thiếu Nhi : Bốn Hoạt Cảnh Mùa Vọng 2011

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đaminh

CÁC HOẠT CẢNH MÙA VỌNG 2011


Mùa Vọng 01 : Chuẩn bị lên đường (ngành Thiếu)

 

Mùa Vọng 02 : Dọn đường đón Chúa đến (ngành Dự Trưởng)


Mùa Vọng 03 : Sống chứng tá cho Chúa (ngành Ấu)


Mùa Vọng 04 : Hào quang Bêlem (ngành Nghĩa)