Home / Thông tin / Thần học Sedes Sapientiae: Thư mời khai giảng

Thần học Sedes Sapientiae: Thư mời khai giảng


Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Thần học Sedes Sapientiae


THƯ MỜI LỄ KHAI GIẢNG

Niên khóa 2012 – 2013

 

Kính gửi:   – Quý Bề trên,

         – Quý Giáo sư

         – Quý Sinh viên

Để năm học mới được bắt đầu trong ơn nghĩa của Chúa và sự bảo trợ của Mẹ Maria, đấng mệnh danh là Tòa Đấng khôn ngoan, lớp Cao đẳng thần học Sedes Sapientiae sẽ dâng thánh lễ khai giảng vào lúc 7g30, ngày 05. 09. 2012, tại Trung tâm mục vụ Đaminh – Ba Chuông.

Chúng con xin trân trọng kính mời quý vị tới hiệp dâng thánh lễ khai giảng này. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự của chúng con.


Chương trình

– 7g00: Đón tiếp quý Bề trên, quý Giáo sư

– 7g30: Thánh lễ khai giảng

– 8g30: Gặp gỡ riêng

+ Quý giáo sư và quý Bề trên uống nước tại phòng họp của giáo xứ.

+ Quý học viên gặp gỡ Ban giám đốc tại hội trường của TTMV.

– 9g25: bắt đầu 2 tiết học của niên khóa 2012-2013

Sài Gòn, ngày 03 tháng 09 năm 2012

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Giám đốc

 

Khai giảng năm 2011 – Xin click để xem hình lớn