Home / Thông tin / Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

 

Giáo xứ Đaminh Ba chuông

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn

 

Hoàn tất cuộc thăm viếng người cao tuổi và các bệnh nhân, chiều thứ sáu 28.01.2011, cha chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã đến thăm quý ông bà thuộc giáo họ thánh Vinhsơn. Cùng đồng hành trong chuyến đi là bốn vị ban điều hành giáo họ Vinhsơn, các ông Nguyễn Thành Vĩnh, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Thế Định, và cô Maria Lê Thị Phương Thảo.

 

Ông cố Giuse Lê văn Phán

Phái đoàn đã đến thăm 16 cụ. Dầu sao vẫn có trường hợp đã đến tận nhà nhưng các cụ đi vắng, phải gửi quà qua thân nhân trong gia đình, như ông Phêrô Nguyễn Văn Trọn, bà Maria Nguyễn Thị Én và bà Maria Đoàn Thị Đặng …

 

Ông Giuse Nguyễn Công Phát


Cụ Ông Giuse Đặng Văn Sự


Gia đình Bà Hồ Thị Nhạn


Ông Phanxicô X. Nguyễn Văn Phước


Bà Maria Nguyễn Thị Thuyết


Ông Antôn Nguyễn Văn Sản


Bà Maria Đỗ Ngọc Diệp và Cô Anna Vũ Mộng Anh

 
Bà Cố Maria Nguyễn Thị An


Cụ Ông Phêrô Phan Đức Tại


Bà Maria Nguyễn Thị Thân


Chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh


Bà Maria Nguyễn Thị Vinh


Bà Agnes Nguyễn Thị Kim Đính