Home / Thông tin / Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

 

Thăm Bệnh nhân
Hai giáo họ Gioan và Giuse

Hình ảnh : Gioan Lê Cần

Mùa Xuân vẫn là cơ hội thuận tiện để gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng, cũng như năm trước, cha Bề trên chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã xuất hành thăm viếng các bệnh nhân trong giáo xứ. Chiều thứ hai 24.01.2011, với sự hỗ trợ của Hội đồng mục vụ và ban điều hành giáo họ, cha đến thăm 25 bệnh nhân thuộc hai giáo họ Gioan và Giuse.

 

Bà Maria Đinh Thị Đậu
Bà cố Sơ Thanh Uyên, MTG Đà Lạt

Chuyến đi hôm nay dưới sự hướng dẫn của ban phục vụ hai giáo họ, đó là các ông : Gioan Lê Cần, Bêđa Huỳnh Ngọc Sơn, Giuse Nguyễn Văn Khản, Martinô Nguyễn Văn Thuận, Đaminh Trần Văn Ngọc, và Giuse Trương Anh Dũng

Xin được gửi đến một số hình ảnh cuộc thăm viếng, để cộng đoàn cùng hiệp thông.

 

Bà Maria Ngô Thị Quý

Bà Maria Nguyễn Thị Thục

Bà Maria Nguyễn Thị Thanh

Bà Maria Lê Thị Ni

Bà Maria Nguyễn Thị Dung

Bà Têrêsa Đặng Kim Thịnh


Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Dũng

Giáo họ thánh Giuse

Ông Matthêu Trần Đình Trọng

Bà Maria Vũ Thị Liễu (Bà Trọng)

Bà Maria Nguyễn Thị Son

Ông Anphong Trần Văn Vỹ

Bà Maria Nguyễn Thị Nhạc

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hiên

Ông Giuse Nguyễn Văn Trung (con bà Hiên)

Bà Lucia Trần Minh Phước (Bà Trinh)

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Bà Phan Thị Mao

Ông Ôn Sanh

Bà Maria Nguyễn Thúy Đào


Cụ Inê Nguyễn Thị Hoa (Mẹ ông Cần – họ Giuse)


Ông Bà Giuse Hoàng Thái


Bà Maria Nguyễn Thị Nhành


Ông Giuse Nguyễn văn Tú