Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Giáo Dục - Gia Đình / Slides: Đốt tượng gỗ

Slides: Đốt tượng gỗ

… Tâm của chúng ta giống như tù nhân. Xã hội bên ngoài giống như ngục tù. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được bản chất luôn luôn vô thường thì lúc đấy mới thoát ra khỏi ngục tù.

Tâm giống  như tù nhân mà không thoát khỏi ngục tù thì không thể hiểu được Sự thật Gốc. Trong ngục tù, mọi thứ đều vô thường, luôn luôn thay đổi…