Home / Hình Ảnh / Slides : Dòng Mân Côi Dâng Hoa

Slides : Dòng Mân Côi Dâng Hoa

 
 
NGÀN HOA DÂNG MẸ
Dòng Nữ Mân Côi Chí Hòa, ngày 09.05.2009

Tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông
 
 
.
 
 
 
.
 
 
.