Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Nghe giảng tĩnh tâm thánh Martinô (2012 – 2018)

Nghe giảng tĩnh tâm thánh Martinô (2012 – 2018)

 

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 15,9-17)

 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 Năm 2018

Ngày 29.10:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Ngày 30.10:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Ngày 31.10:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Năm 2017

Ngày 26.10:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 27.10:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 28.10:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2015

Ngày 29.10:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Ngày 30.10:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Ngày 31.10:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Ngày 31.10:

Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín [Download]
(KT. tuần cửu nhật)

Năm 2014: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 29.10:

Nhân đức khiêm tốn của Thánh Martinô [Download]

Ngày 30.10:

Nhân đức phục vụ của Thánh Martinô [Download]

Ngày 31.10:

Nhân đức yêu thương của Thánh Martinô [Download]

Ngày 31.10.2013:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Năm 2012: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Buổi 01 :

Đức Tin [Download]

Buổi 02 :

Hành Động [Download]

Buổi 03 :

Đức Ái [Download]

 

alt