Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2019)

Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2019)

 

Giao Thừa, Mùng Một 2010, 2011, 2012, 2013

Mùng Hai Tết 2010, 2011, 2012, 2013

Bài trích sách Dân Số (Ds 6,22-27)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !’

Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Giao thừa tết Kỷ Hợi

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Mồng một tết

Lễ 5g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Mồng 2 tết

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Giao thừa tết Mậu Tuất

Lm FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một tết

Lễ 5g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 6g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19g00:

Lm FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng 2 tết

Lm FX. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Giao thừa tết Đinh Dậu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một tết Đinh Dậu

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g00:

Lm Phanxcô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Mùng 2 tết Đinh Dậu

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 16g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Giao thừa tết Bính Thân (2016)

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Mùng một tết Bính Thân

Lễ 5g00:

Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 18g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng  hai tết Bính Thân

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Giao thừa Ất Mùi : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 22g :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

 Mùng một tết 2015 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ :

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Mùng hai tết 2015 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Giao thừa Giáp Ngọ : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 22g :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Mùng một tết 2014 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Mùng hai tết 2014 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 18 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

.