Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009 – 2019)

Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009 – 2019)

 

Tin mừng theo thánh Luca (Luca Lc 17,11-19)

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

Năm 2019 (Đền Thánh Martinô – Hố Nai)

+ ĐC. Giuse Trần Văn Toản

+ Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

+ ĐC. Luis Nguyễn Anh Tuấn

+ ĐC. Antôn Vũ Huy Chương

+ ĐC. Giuse Đinh Đức Đạo

Năm 2018

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn nghe trên youtube

+ Lễ 5g45: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh nghe trên youtube

Năm 2017

+ Lễ 5g00: Đc Phaolô Nguyễn Thái Hợp

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

_ Lễ 7g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2016

+ Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2015

+ Ngày 31.10: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín (bế mạc tuần cửu nhật)

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 6g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

+ Lễ 19g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Năm 2013 (Luca 19,1-10)

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

* Tĩnh tâm 31.10.2013: Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2012 (Lc 10, 29 – 37)

 Năm 2011

 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lm Biển Đức Vương Thuật

 Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Năm 2010

 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

 Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Năm 2009

 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

 Lm Giuse Phạm Quốc Văn