Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Lễ Thánh Giuse 19.03

Nghe giảng Lễ Thánh Giuse 19.03

 

Tin mừng theo thánh Mat-thêu (Mt 1, 16.18-21.24a)

Ông Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy.

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Leã 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2018

Lễ 5g:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 5g45:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Năm 2016

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g00:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Năm 2015

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 17g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2013

Lễ 5g00:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2012

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g00:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2011 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2010 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]