Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá

Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá

 

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (3, 13 – 17)

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Năm 2016

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Năm 2015

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]