Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Lễ Quán Tẩy C (2010 – 2019)

Nghe giảng Lễ Quán Tẩy C (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,15-16.21-22)

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Vinh sơn Martin Phạm Đình Chiến [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]