Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe Giảng Lễ Giao Thừa & Mùng Một Tết

Nghe Giảng Lễ Giao Thừa & Mùng Một Tết

 

Nghe Giảng Lễ Giao Thừa & Mùng Một Tết

Nhâm Thìn, Tân Mão, Canh Dần, Quý Tỵ và Giáp Ngọ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6,25-34)

 

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ?

Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !

Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

Ngày 31.01.2014 : Giao thừa Giáp Ngọ 

 Lễ 19g :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 22g :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

 Mùng một tết Giáp Ngọ 

 Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Ngày 09.02.2013 : Ba mươi Tết Quý Tỵ

Lễ 19 giờ thứ bảy :

Lm Giuse Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 21g30 thứ bảy :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Mùng Một Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Ngày 22.01.2012: Ba mươi Tết Nhâm Thìn

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Lễ 21g30 Giao Thừa :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6 giờ :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Ngày 02.02.2011 : Ba mươi Tết Tân Mão

Lễ 21g30 Giao Thừa:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một Tết Tân Mão

Lễ 5 giờ :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 6g giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Ngày 13.02.2010 : Ba mươi Tết Canh Dần

Lễ 17g30 Tất Niên :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 21g30 Giao Thừa:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Mùng một Tết Canh Dần

Lễ 5 giờ  :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]