Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2018)

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2018)

 

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 25 – 27)

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Năm 2018

Lễ 5g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Năm 2016

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Năm 2015

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30:

Lm Giuse Ngô Sĩ Đình [Download]