Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2014)

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2014)

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ngày 08.06.2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]