Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B (2009 – 2018)

Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B (2009 – 2018)

 

 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 20,1-9)

 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 

Năm 2018

Lễ Vọng 21.00:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ chính ngày (01.04) 

Lễ 5g:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 16g:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19g:

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2015

Lễ vọng PS (07.04) Tin Mừng Mc 16, 1-8

 Lễ 18g30 :

Pt Phaolo Nguyễn Hải Đăng [Download]
(lễ Thiếu nhi)

 Lễ 21g00:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

 Lễ chính ngày (08.04) Tin Mừng Ga 20,1-9

 Lễ 5g00:

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

 Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng [Download]

             Lễ 19g00:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

08.04.2012

Lễ vọng PS (07.04) Tin Mừng Mc 16, 1-8

Lễ 18g30 :

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]
(lễ Thiếu nhi)

Lễ 21g00:

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ chính ngày (08.04) Tin Mừng Ga 20,1-9

Lễ 5g00: Lm.

Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 19g00:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

 

Chúa nhật Năm B 2009

Lễ thiếu nhi 18g30 :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ đêm 21g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19g :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]