Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời năm A (2011 – 2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ngày truyền thống Ban Truyền Thông

Năm 2017

Lễ 17g30 Thứ Bảy:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

 

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]