Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm A (2011 – 2017)

 

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 25,31-40)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 23.11.2014 

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6 g15 :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 16g00 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Lễ 21.11:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(Bổn mạng Huynh đoàn Khuyết tật)

Ngày 20.11.2011

Lễ 5 giờ :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 6 g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu [Download]