Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm B (2009 – 2018)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28:16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06g15:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 07g30:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]
 Lễ Hôn phối

Lễ 17g00:

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm B : 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Môrit Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phạm Quốc Văn [Download]


Lễ 9h00 giờ (Thêm Sức) :

Gm Giuse Đinh Đức Đạo [Download]

Lễ 17g30 : 

Lm Gioan.B Trần Anh Long [Download]

Lễ 19g00 : 

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]
(Rửa tội Tân Tòng)

Lễ 19g30 thứ Bảy:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]
(English)

Lễ 05 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Năm 2009

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]