Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2011 – 2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18)

 Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ bảy:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Nguyễn Tất Trung [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]