Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2010 – 2019)

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16,12-15)

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5g00:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2013

Lễ 5g00 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2010

Năm C : 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 5giờ :
Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 6g15 :

Phó tế Giuse Nguyễn Đình Chiến [Download]

Lễ 19 giờ :
Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]

Clips: Làm dấu

Clips có lời nhạc