Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2019)

Nghe giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

+ Lễ 16g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]
 nghe trên youtube

+ Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]
xem trên youtube

Năm 2017

+ Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

+ Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

+ Lễ 16g00:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 19g00:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Năm 2016

+ Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

+ Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

+ Lễ 6g15:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

+ Lễ 7g30:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

+ Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

+ Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Các Thánh lễ ngày 24.11.2016

+ Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

+ Lễ 6g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Năm 2015

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

+ Lễ 7g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

+ Lễ đúng ngày:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]
(BM HĐMV)

+ Lễ Tôma Đệ:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]
(BM Huynh đoàn Sài Gòn)

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Ngày 24.11:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(Bổn mạng HĐMV)

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010
+ Năm 2009