Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng CN 02 thường niên A (2011 – 2017)

Nghe giảng CN 02 thường niên A (2011 – 2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,29-34)

 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Năm 2017

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Năm 2014

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

 Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Luu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]