Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 06 thường niên năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa nhật 06 thường niên năm A (2011 – 2017)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5, 20-37)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời…

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà…

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi…

“Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình…

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả.

Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy (Đức Mẹ Lộ Đức):

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2014

Lễ 05 giờ :

Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 06g15 :

Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phan xi cô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]