Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh C (2010 – 2019)

Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh C (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13,31-33a.34-35)

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giêsu nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm

Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]
(Bổn mạng ca đoàn Catarina)

Lễ 5giờ :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 9 giờ :

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]