Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh C (2010 – 2019)

Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh C (2010 – 2019)

 

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,27-30)

Khi ấy Đức Giêsu nói với dân Do Thái :

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung hiệu

Lễ 19g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2016

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

.
.
.
.