Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật III Vọng C (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật III Vọng C (2009 – 2018)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,10-18)

Đám đông hỏi ông Gioan rằng : “Chúng tôi phải làm gì đây ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Gm Luis Nguyễn Anh Tuấn

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxico Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2012

Lễ 5 giờ : Lm

Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ:

Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến [Download]

 Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]