Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng chúa nhật 03 năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng chúa nhật 03 năm A (2011 – 2017)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 4,12-23)

 

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói : Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Năm 2017

Lễ 15g30 thứ Bảy (Cầu cho bệnh nhân HIV ) :

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30 thứ Bảy (Bế mạc Năm Thánh Dòng):

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30: 

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00: 

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 70g30 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Luu Công Chỉnh [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Anphong Vũ Đức Trung [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm quốc Văn [Download]

.