Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng chúa nhật 03 mùa vọng (2011 – 2017)

Nghe giảng chúa nhật 03 mùa vọng (2011 – 2017)

 

 Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,6-8.19-28)

 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do-thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông : “Ông là ai ?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Êlia không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói.

Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ ?” Ông Gioan trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

Ngày 17.12.2017

Lễ 17g30, thứ Bảy: 

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00: 

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lê 7g30:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 16g00:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm. Giuse Trần Thành Công [Download]

(Tĩnh tâm giới trẻ)

Ngày 14.12.2014

Lễ 5 giờ :

Lm. GB. Trần Anh Long [Download]

Lễ 6 g15 :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 11.12.2011 

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6 g15 :

Pt Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Gx Bàn Cờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

 

.