Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật II Vọng C (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật II Vọng C (2009 – 2018)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc Lc 3,1-6)

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Năm 2018

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Năm 2012

Lễ 5 giờ :

Lm Mice Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]