Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Chay C (2010 – 2019)

Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Chay C (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,28b-36)

Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.

Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Năm 2019

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 17g30:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

24.02.2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Martin Phạm Đình Chiến [Download]

 Lễ 19g00 :
Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng [Download]
Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]