Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng A (2010 – 2019)

Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng A (2010 – 2019)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 24,37-44)

“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.

Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Tô-ma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Anphong Vũ Đức Trung [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]