Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 30 năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 30 năm B (2009 – 2018)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô
(Mc 10,46-52)

Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”

Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Năm 2018

+ Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh nghe trên youtube

+ Lễ 16g00 lễ cưới: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy nghe trên youtube

+ Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

+ Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

+ Lễ 7g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 16g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt (lễ cưới)

+ Lễ 17g30: Lm Tôma Ap. Nguyễn Trường Tam

+ Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Ngày hội sinh viên Sikhem III
Cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Phát biểu : Hai giám mục Lào và Ấn Độ

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng