Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 30 năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 30 năm B (2009 – 2018)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô
(Mc 10,46-52)

Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”

Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Năm 2018

+ Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]
nghe trên youtube

+ Lễ 16g00 lễ cưới:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]
nghe trên youtube

+ Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2015

+ Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

+ Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

+ Lễ 7g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

+ Lễ 16g00:

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt [Download]
(lễ cưới)

+ Lễ 17g30:

Lm Tôma Ap. Nguyễn Trường Tam [Download]

+ Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Ngày hội sinh viên Sikhem III
Cha giám tỉnh

Giuse Ngô Sĩ Đình [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

 Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Phát biểu :

Hai giám mục Lào và Ấn Độ [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]