Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 30 năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa nhật 30 năm A (2011 – 2017)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,34-40)

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?”

Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 7g30:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 16g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Ngày 26.10.2014

Lễ 17g30 (thứ 7)

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Khánh nhật Truyền giáo 23.10.2011

Lễ 17g30 (thứ 7)

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]