Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011-2017)

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011-2017)

 

 Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,15-21)

Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình ! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Năm 2017 (Khánh nhật Truyền Giáo)

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2014 (Khánh nhật Truyền Giáo)

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30 :

Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Năm 2011

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lm Anrê Đỗ Xuân Quế [Download]
(Tu viện Mai Khôi)