Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 28 năm A (2011-2017)

Nghe giảng Chúa nhật 28 năm A (2011-2017)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,1-14)

 

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.

Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.

Rồi nhà vua bảo đầy tớ : “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy : “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch : “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Ngày 15.10.2017

Lễ 17g30 thứ Bảy : 

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 05 giờ : 

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15 :  

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30 : 

Lm. Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 16g00: 

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30: 

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 12.10.2014

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00 :

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 09.10.2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lm Vinhsơn Nguyễn Duy Nam [Download]
(Tu viện Mai Khôi)