Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 26 năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 26 năm B (2009 – 2018)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( 9:38-43, 45, 47-48)

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.  “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.

Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Năm 2018

Lễ 5g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 6g15:

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 17g20:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Pt. Đaminh Vũ Minh Tuấn [Download]
(Các Tổng Lãnh Thiên Thần)

Lễ 5 giờ: 

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 6g15 giờ:

Lm Vinh sơn Phạm Đình Chiến [Download]

 Lễ 19g00 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Năm 2009

Lễ 5 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]