Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 25 năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 25 năm B (2009 – 2018)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( 9,30-37)

Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 5g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 7g30:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]
(lễ cưới)

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5 giờ: 

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 6g15 giờ:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

 Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2009

 

Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh [Download]

 

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

 

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

 

Phó tế Giuse Nguyễn Viết Chinh [Download]

 

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu [Download]