Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 23 năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa nhật 23 năm A (2011 – 2017)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 18,15-20)

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 07.09.2014

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Ngày 04.09.2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]