Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 22 B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 22 B (2009 – 2018)

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,

còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Năm 2018

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

 Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Đaminh Trương Kim Hương [Download]
(Hội Bà mẹ Công giáo)

Lễ 5 giờ: 

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15: 

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

 Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19g00 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2009

+

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

+

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

+

Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình [Download]

+

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]

+

Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh [Download]