Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 21 năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa nhật 21 năm A (2011 – 2017)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 16,13-20)

 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Simôn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giêsu nói với ông : “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy (bổn mạng Các BMCG):

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 24.08.2014

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 06g15 : 

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19g00 :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 21.08.2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô S. Lê Văn La Vinh [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]