Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng chúa nhật 16 thường niên B (2009 – 2018)

Nghe giảng chúa nhật 16 thường niên B (2009 – 2018)

 

 Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 6,30-34)

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.

Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2015

Lễ 5g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Px. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g30 thứ bảy :

Lm Patrick Palmer (Anh ngữ) [Download]

Lễ 5 giờ:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2009

Lễ 6g15 :

Lm Anphong Vũ Đức Trung [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]