Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Nghe giảng Chúa nhật 15 thường niên B (2009)

Nghe giảng Chúa nhật 15 thường niên B (2009)

 

Nghe giảng Chúa Nhật 15 B (2009)

Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 6,7-13)

 

Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6 giờ15 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 08giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17 giờ30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17giờ30 (ngày 11.07) :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]