Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 15 năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa nhật 15 năm A (2011 – 2017)

 


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,1-23)

 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

 Năm 2017

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 16g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 07g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

 Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]