Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng Chúa nhật 14 thường niên B 2009 – 2018

Nghe giảng Chúa nhật 14 thường niên B 2009 – 2018

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac cô (6, 1-6)

Khi ấy, Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.

Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người.

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Năm 2018

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Năm 2015

Lễ 17giờ30 Thứ Bảy :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ : 5giờ 

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30 :

Cha Khách [Download]

Lễ 16giờ (Hôn Phối) :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Năm 2012

Lễ 19g30 thứ Bảy: 

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(lễ tiếng Anh)

Lễ 5giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2009

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6giờ15 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17giờ30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]