Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh năm A (2011 – 2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-21)

 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 7g30: 

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30 : (Lễ Thêm Sức)

Gm Phaolô Bùi Văn Đọc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]

.

.