Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B (2012 – 2018)

 

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan 15:1-8

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Năm 2018

Lễ 6g15:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 7g30:

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 16g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Nguyễn Thành Duy [Download]

03.05.2015

Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17 g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

06.05.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 17 g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]