Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Chúa Nhật 05 Phục Sinh năm A (2011 – 2020)

Nghe giảng Chúa Nhật 05 Phục Sinh năm A (2011 – 2020)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,1-12)

Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Ông Tôma nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?” Đức Giêsu đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Philípphê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy Tôn vinh Mẹ Fatima: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 05 giờ :  Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng