Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 04 Phục sinh B (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 04 Phục sinh B (2012 – 2018)

 

Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (10, 11-18)

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

 

Năm 2018

Lễ 05g00:

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06g15:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 07g15:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm. Giusu Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Ngày 26.04.2015

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 16g30 giờ :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Ngày 29.04.2012

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]