Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Chúa Nhật 04 Phục Sinh năm A (2011 – 2017)

Nghe giảng Chúa Nhật 04 Phục Sinh năm A (2011 – 2017)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,1-10)

“Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giêsu lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Năm 2017

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Năm 2014

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 7g30 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh phố [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2011

Lễ 09 giờ chúa nhật, Thêm sức :
Đức cha

Phêrô Nguyễn Văn Khảm [Download]

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]